Wiadomości branżowe

Żywność i żywienie w XXI wieku, Warszawa, Polska

Żywność i żywienie w XXI wieku, Warszawa, Polska
Event date: 2011-09-27 W dniach 8 - 9 września 2011 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się konferencja pt. "Żywność i żywienie w XXI wieku". Bio-gospodarka obejmuje cały wachlarz ekosystemów - zasoby lądowe i morskie,
Event date: 2011-09-27 W dniach 8 - 9 września 2011 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się konferencja pt. "Żywność i żywienie w XXI wieku". Bio-gospodarka obejmuje cały wachlarz ekosystemów - zasoby lądowe i morskie, bioróżnorodność i materiały biologiczne (roślinne, zwierzęce i drobnoustrojowe), przetwórstwo i konsumpcję. Obecnie ten obszar jest istotnym sektorem gospodarki, zapewniając rozwój i miejsca pracy dla milionów Europejczyków. Temat "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego ma pomóc w budowaniu silnej i konkurencyjnej bio-gospodarki oraz dostarczyć rozwiązań problemów, przed którymi staje Europa i świat, takich jak wyżywienie rosnącej populacji świata i walka ze zmianami klimatu z jednoczesnym łagodzeniem ich skutków. W czasie konferencji podjęta zostanie próba zidentyfikowania głównych trendów w badaniach i technologii z dziedziny żywności i żywienia, a także rozmaitych wyzwań, z jakimi mierzy się przemysł rolno-spożywczy oraz bezpieczeństwo żywnościowe w wymiarze europejskim i światowym, przez co wydarzenie ma wnieść wkład w zdefiniowanie priorytetów badawczych na okres najbliższych 10-15 lat. Spotkanie organizowane jest w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE w ścisłej współpracy z Komisją Europejską.
Quality validation date: 2011-07-19
A to już wiesz?  Warsztaty nt. metryki i metodologii zespołów autonomicznych robotów w logistyce, San Francisco, USA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy